Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Khalai talks to plants Khalai taler med planter

Skrevet af Ursula Nafula

Illustreret af Jesse Pietersen

Læst af Darshan Soni

Sprog engelsk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


This is Khalai. She is seven years old. Her name means ‘the good one’ in her language, Lubukusu.

Dette er Khalai. Hun er syv år gammel. Hendes navn betyder ‘den gode’ på hendes sprog lubukusu.

This is Khalai. She is seven years old. Her name means ‘the good one’ in her language, Lubukusu.


Khalai wakes up and talks to the orange tree. “Please orange tree, grow big and give us lots of ripe oranges.”

Khalai står op og taler til appelsintræet. “Kære appelsintræ, voks dig stor og giv os masser af modne appelsiner.”

Khalai wakes up and talks to the orange tree. “Please orange tree, grow big and give us lots of ripe oranges.”


Khalai walks to school. On the way she talks to the grass. “Please grass, grow greener and don’t dry up.”

Khalai går til skole. På vejen taler hun til græsset. “Kære græs, voks dig grønnere og tør ikke ud.”

Khalai walks to school. On the way she talks to the grass. “Please grass, grow greener and don’t dry up.”


Khalai passes wild flowers. “Please flowers, keep blooming so I can put you in my hair.”

Khalai går forbi vilde blomster. “Kære blomster, bliv ved med at blomstre, så jeg kan sætte jer i mit hår.”

Khalai passes wild flowers. “Please flowers, keep blooming so I can put you in my hair.”


At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. “Please tree, put out big branches so we can read under your shade.”

I skolen taler Khalai til træet midt i skolegården. “Kære træ, voks store grene ud, så vi kan læse i din skygge.”

At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. “Please tree, put out big branches so we can read under your shade.”


Khalai talks to the hedge around her school. “Please grow strong and stop bad people from coming in.”

Khalai taler til hækken rundt om sin skole. “Vær venlig at vokse dig stærk, så onde mennesker ikke kan komme ind.”

Khalai talks to the hedge around her school. “Please grow strong and stop bad people from coming in.”


When Khalai returns home from school, she visits the orange tree. “Are your oranges ripe yet?” asks Khalai.

Da Khalai kommer hjem fra skole, besøger hun appelsintræet. “Er dine appelsiner modne endnu?” spørger hun.

When Khalai returns home from school, she visits the orange tree. “Are your oranges ripe yet?” asks Khalai.


“The oranges are still green,” sighs Khalai. “I will see you tomorrow orange tree,” says Khalai. “Perhaps then you will have a ripe orange for me!”

“Appelsinerne er stadig grønne,” sukker Khalai. “Jeg kommer tilbage i morgen, appelsintræ,” siger Khalai. “Så har du måske en moden appelsin til mig!”

“The oranges are still green,” sighs Khalai. “I will see you tomorrow orange tree,” says Khalai. “Perhaps then you will have a ripe orange for me!”


Skrevet af: Ursula Nafula
Illustreret af: Jesse Pietersen
Læst af: Darshan Soni
Sprog: engelsk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Khalai talks to plants fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF