Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Decision Beslutning

Skrevet af Ursula Nafula

Illustreret af Vusi Malindi

Læst af Darshan Soni

Sprog engelsk

Niveau Niveau 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.

Min landsby havde mange problemer. Vi stillede os i en lang række for at hente vand fra én pumpe.


We waited for food donated by others.

Vi ventede på mad, som andre havde givet os.


We locked our houses early because of thieves.

Vi låste vores døre tidligt på grund af tyve.


Many children dropped out of school.

Mange børn droppede ud af skolen.


Young girls worked as maids in other villages.

Unge piger arbejdede som hushjælp i andre landsbyer.


Young boys roamed around the village while others worked on people’s farms.

Unge drenge drev rundt i landsbyen, mens andre arbejdede på folks gårde.


When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.

Når det blæste, blev papirstykker hængende i træer og på hegn.


People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

Folk skar sig på glasskår, som folk havde smidt fra sig.


Then one day, the tap dried up and our containers were empty.

Så en dag tørrede brønden ud, og vores beholdere var tomme.


My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.

Min far gik fra hus til hus for at bede folk om at deltage i et landsbymøde.


People gathered under a big tree and listened.

Folk samledes under et stort træ og lyttede.


My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”

Min far rejste sig og sagde: “Vi må arbejde sammen for at løse vores problemer.”


Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, “I can help with cleaning up.”

Otte år gamle Juma, der sad på en gren, råbte: “Jeg kan hjælpe med at rydde op.”


One woman said, “The women can join me to grow food.”

En kvinde sagde: “Kvinderne kan hjælpe mig med at dyrke mad.”


Another man stood up and said, “The men will dig a well.”

En anden mand rejse sig op og sagde: “Mændene kan grave en brønd.”


We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

Vi råbte alle med én stemme: “Vi må ændre vores liv.” Fra og med den dag arbejdede vi sammen for at løse vores problemer.


Skrevet af: Ursula Nafula
Illustreret af: Vusi Malindi
Læst af: Darshan Soni
Sprog: engelsk
Niveau: Niveau 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF