Download PDF
Back to stories list

Watoto wa nta Children of wax

Written by Southern African Folktale

Illustrated by Wiehan de Jager

Translated by Mutugi Kamundi

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Hapo zamani za kale, paliishi familia yenye furaha.

Once upon a time, there lived a happy family.


Hawakugombana hata kidogo. Watoto waliwasaidia wazazi nyumbani na shambani.

They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields.


Lakini, walikatazwa kwenda karibu na moto.

But they were not allowed to go near a fire.


Walifanya kazi zao zote usiku. Hii ni kwa sababu walikuwa wameumbwa kwa nta.

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!


Lakini, kijana mmoja alitamani kwenda nje wakati wa mchana.

But one of the boys longed to go out in the sunlight.


Siku moja tamaa ya kwenda nje ikazidi. Wenzake wakamwonya asiende juani. Lakini, hakusikia.

One day the longing was too strong. His brothers warned him…


Aliyeyuka kwa sababu joto lilikuwa kali.

But it was too late! He melted in the hot sun.


Watoto wa nta walihuzunika walipoona kaka yao akiyeyuka.

The wax children were so sad to see their brother melting away.


Wakapanga jambo fulani. Walichukua nta iliyoyeyuka wakatengeza ndege.

But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.


Wakamweka ndege huyo juu ya mlima mrefu.

They took their bird brother up to a high mountain.


Jua lilipochomoza asubuhi, akapeperuka akiimba kwa furaha.

And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.


Written by: Southern African Folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Mutugi Kamundi
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 2
Source: Children of wax from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF