Download PDF
Back to stories list

Zama ni mkubwa! Zama is great!

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Matteo E. Mwita

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mdogo wangu anachelewa kuamka. Mimi naamka mapema kwa sababu mimi ni mkubwa!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!


Mimi ndiye ninayeruhusu jua kuingia ndani.

I am the one who lets in the sun.


“Wewe ni nyota wangu wa asubuhi,” anasema mama.

“You’re my morning star,” says Ma.


Naoga mwenyewe, sihitaji msaada.

I wash myself, I don’t need any help.


Naweza kustahimili maji ya baridi na sabuni ya bluu inayonukia.

I can cope with cold water and blue smelly soap.


Mama ananikumbusha, “Usisahau kupiga mswaki.” Namjibu, “Kamwe, sio mimi!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”


Baada ya kuoga, nawasalimu babu na shangazi, na kuwatakia siku njema.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.


Najivisha nguo mwenyewe. “Mimi ni mkubwa sasa mama,” ninamwambia.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.


Ninaweza kufunga vishikizo na kurekebisha viatu vyangu.

I can close my buttons and buckle my shoes.


Na ninahakikisha mdogo wangu anapata taarifa zote za shule.

And I make sure little brother knows all the school news.


Darasani najitahidi sana katika kila kitu.

In class I do my best in every way.


Ninafanya hivi vitu vyote vizuri kila siku. Ila kitu ninachokipenda sana ni kucheza na kucheza.

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Matteo E. Mwita
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF