Back to stories list

Mdogo wangu mvivu Lazy little brother Indume umwaice umunang'ani

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

Translated by Matteo E. Mwita

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 1

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Ninaamka na kuwasha moto.

I wake up and make fire.

Ndabuka na ukukosha umulilo.


Ninachemsha maji.

I boil some water.

Ndakafya amenshi.


Ninakata kuni.

I chop the firewood.

Ndateba inkuni.


Ninakoroga uji kwenye chungu.

I stir the pot.

Ndepika.


Ninafagia sakafu.

I sweep the floor.

Ndapyanga.


Ninaosha vyombo.

I wash the dishes.

Ukusuka imbale.


Kwa nini ninafanya kazi kwa bidii… …wakati mdogo wangu anacheza?

Why do I work so hard… … when my brother is busy playing?

Mulandunshi mbombesesha ifi… Elo ninshi munyinane ena aleangalafye?


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
Translated by: Matteo E. Mwita
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 1
Source: Lazy little brother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF