Back to stories list

Zama ni mkubwa! Zama is great! Zama muukali

Written by Michael Oguttu

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Matteo E. Mwita

Read by Lauwo George

Language Kiswahili

Level Level 2

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Mdogo wangu anachelewa kuamka. Mimi naamka mapema kwa sababu mimi ni mkubwa!

My little brother sleeps very late. I wake early, because I am great!

Kandume yandi takalaala bwangu. Ndabuka bwangu pantu ndi mukali!


Mimi ndiye ninayeruhusu jua kuingia ndani.

I am the one who lets in the sun.

Nine njingisha akasuba mu ng’anda.


“Wewe ni nyota wangu wa asubuhi,” anasema mama.

“You’re my morning star,” says Ma.

Bamaayo batiila “Uli lutanda lwakumacaca yandi.”


Naoga mwenyewe, sihitaji msaada.

I wash myself, I don’t need any help.

Ndaisamba, nshifwaya wakungafwilisha.


Naweza kustahimili maji ya baridi na sabuni ya bluu inayonukia.

I can cope with cold water and blue smelly soap.

Shakwata bwafya na menshi yatalala nangu sopo wa nunka uwa bulu.


Mama ananikumbusha, “Usisahau kupiga mswaki.” Namjibu, “Kamwe, sio mimi!”

Ma reminds, “Don’t forget teeth.” I reply, “Never, not me!”

Bamaayo balanjibukisha, “Wilaba ameeno.” Naine nayasuka, “Teti, teine.”


Baada ya kuoga, nawasalimu babu na shangazi, na kuwatakia siku njema.

After washing, I greet Grandpa and Auntie, and wish them a good day.

Panuma yakusamba, ndaposha bamaama na bamaayo senge, na ukubashalikapo bwino.


Najivisha nguo mwenyewe. “Mimi ni mkubwa sasa mama,” ninamwambia.

Then I dress myself, “I’m big now Ma,” I say.

Elyo naifwika naati, “Ndi mukalamba nomba maayo.”


Ninaweza kufunga vishikizo na kurekebisha viatu vyangu.

I can close my buttons and buckle my shoes.

Ndamanka amabatani na ukukaka intambo shapa nsapato.


Na ninahakikisha mdogo wangu anapata taarifa zote za shule.

And I make sure little brother knows all the school news.

Nshipusa ukweba kandume yandi pa ficitaka ku sukulu.


Darasani najitahidi sana katika kila kitu.

In class I do my best in every way.

Mu sukulu ndabombesha munshila shonse.


Ninafanya hivi vitu vyote vizuri kila siku. Ila kitu ninachokipenda sana ni kucheza na kucheza.

I do all these good things every day. But the thing I like most, is to play and play!

Ncita ifi fisuma fyonse cila bushiku. Nomba icikulu ico natemwisha, kwangala na ukwangala.


Written by: Michael Oguttu
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Matteo E. Mwita
Read by: Lauwo George
Language: Kiswahili
Level: Level 2
Source: Zama is great! from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF