Back to stories list

Indume umwaice umunang’ani Lazy little brother Indume umwaice umunang'ani

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

Translated by Theresa Mwewa

Language IciBemba

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndabuka na ukukosha umulilo.

I wake up and make fire.

Ndabuka na ukukosha umulilo.


Ndakafya amenshi.

I boil some water.

Ndakafya amenshi.


Ndateba inkuni.

I chop the firewood.

Ndateba inkuni.


Ndepika.

I stir the pot.

Ndepika.


Ndapyanga.

I sweep the floor.

Ndapyanga.


Ukusuka imbale.

I wash the dishes.

Ukusuka imbale.


Mulandunshi mbombesesha ifi… Elo ninshi munyinane ena aleangalafye?

Why do I work so hard… … when my brother is busy playing?

Mulandunshi mbombesesha ifi… Elo ninshi munyinane ena aleangalafye?


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
Translated by: Theresa Mwewa
Language: IciBemba
Level: Level 1
Source: Lazy little brother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF