Back to stories list

Umushishi Hair Umushishi

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Bronwen Heath, Ingrid Schechter

Translated by Sandra Mulesu

Language IciBemba

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Thuli abanomushishi uwipi

Thuli has short hair.

Thuli abanomushishi uwipi


Anna abanomushishi uutali

Anna has long hair.

Anna abanomushishi uutali


Cathy abanomushishi uutali pali bonse

Cathy has the longest hair.

Cathy abanomushishi uutali pali bonse


Zama naluka umushishi wakwe

Zama has plaited her hair.

Zama naluka umushishi wakwe


Baba aba nomwefu

Baba has a beard.

Baba aba nomwefu


Zanele nasakula umushishi wakwe

Zanele has combed her hair.

Zanele nasakula umushishi wakwe


Thabo nabeya umushishi wakwe

Thabo has cut his hair.

Thabo nabeya umushishi wakwe


Themba nabeya umushishi wakwe

Themba has shaved his hair.

Themba nabeya umushishi wakwe


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Bronwen Heath, Ingrid Schechter
Translated by: Sandra Mulesu
Language: IciBemba
Level: Level 1
Source: Hair from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF