Download PDF
Back to stories list

Imbusi, Imbwa ni Ngaafu Goat, Dog, and Cow Mbuzi, Mbwa na Ng'ombe

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Language Lumasaaba

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Imbusi, Imbwa ni Ngaafu baaba basaale naabi. Shifukhu shitweela baakyendakho. Batsiila mu motokha itakisi.

Goat, Dog, and Cow were great friends. One day they went on a journey in a taxi.

Mbuzi, Mbwa na Ng’ombe walikuwa marafiki wa karibu sana. Siku moja walisafiri kwa teksi.


Ne ni boola isi batsya, kondakita waabasaba kamapeesa. Ingaafu yaasasula.

When they reached the end of their journey, the driver asked them to pay their fares. Cow paid her fare.

Walipofika mwisho wa safari yao, dereva aliwaomba walipe nauli zao. Ng’ombe alilipa nauli yake.


Imbwa nayo yaasasula kakafuurisawo.

Dog paid a bit extra, because he did not have the correct money.

Mbwa alilipa zaidi kidogo kwa sababu hakuwa na pesa taslimu.


Ne Imbusi yaafulumukha tsindimo yaakorawo nga akhusasula taa!

The driver was about to give Dog his change when Goat ran away without paying anything.

Dereva alipokaribia kumpa Mbwa chenji yake, Mbuzi alitoroka bila kulipa chochote.


Umutimisi we motokha wahaambibwa lirima. Waafuka busa waatsya nga akhusasula Imbwa kamapeesa kaayo taa!

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.

Dereva alikasirika sana. Aliondoka bila kumrudishia Mbwa chenji yake.


Shino shaayamilamo Imbwa nga yaboone imotokha nibira, ikitimisa khuubona nga umufuki we motokha uulimo akikobosela kamapeesa kaayo.

That is why, even today, Dog runs towards a car to peep inside and find the driver who owes him his change.

Hiyo ndiyo sababu hadi leo Mbwa hukimbiza magari ili achungulie ndani kuona kama atampata dereva mwenye chenji yake.


Ne Imbusi nga yaboone imotokha niyo yandaaba tsindimo nga yambaasa iri banakihaamba bakibohe khulwe likobi.

Goat runs away from the sound of a car. She is afraid she will be arrested for not paying her fare.

Mbuzi hukimbia anaposikia mlio wa gari. Anaogopa atakamatwa kwa kutolipa nauli.


Ingaafu niyo siyilukha imotoka taa, khuuba yaamanya iri yaasasula likoobi khaale. Nashiryo imotokha yangaba ili aambi Ingafu niyo ikyeenda mbola busa, sifayo taa.

And Cow is not bothered when a car is coming. Cow takes her time crossing the road because she knows she paid her fare in full.

Na Ng’ombe hababaiki gari likiwa linakuja. Ng’ombe huvuka barabara bila wasiwasi kwa sababu anajua alilipa nauli yake yote.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Language: Lumasaaba
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF