Download PDF
Back to stories list

Umusaani umuleeyi naabi A very tall man Mwanamume mrefu

Written by Cornelius Gulere

Illustrated by Catherine Groenewald

Translated by Cornelius Wekunya

Language Lumasaaba

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Imbako yaba inyiimbi naabi.

His hoe was too short.

Jembe lake lilikuwa fupi mno.


Kumulyaango kwaba mwiimbi naabi.

His doorway was too low.

Mlango wake ulikuwa chini mno.


Butuunde bwaba bwiimbi naabi.

His bed was too short.

Kitanda chake kilikuwa kifupi mno.


Ikaali yaaba nyiimbi naabi.

His bicycle was too short.

Baisikeli yake ilikuwa fupi sana.


Umusaani uyo aaba umuleeyi naabi!

This man was too tall!

Mtu huyu alikuwa mrefu zaidi!


Aabeetsa kumwiini kwe mbako kumuleeyi naabi.

He made a very long hoe handle.

Alitengeneza mpini wa jembe mrefu sana.


Aabeetsa kimihaango kimileeyi naabi.

He made very high door frames.

Alitengeneza fremu ndefu za milango.


Akhola butuunde buleeyi naabi.

He made a very long bed.

Alitengeneza kitanda kirefu sana.


Aakula ikaali indeeyi naabi.

He bought a very high bicycle.

Akanunua baisikeli iliyokuwa ndefu mno.


Ekhala khu ndebe indeeyi naabi. Aaliilatsakila iwuuma indeeyi naabi.

He sat on a very high chair. He ate with a very long fork.

Aliketi juu ya kiti kilichokuwa juu sana. Alikula kwa kutumia uma iliyokuwa ndefu mno.


Aalekha intsu yeewe waatsya waamenya mu shisaali. Aamenyayo khuumala kimiiko kimikali naabi.

He left his house and lived in a big forest. He lived for many years.

Aliacha nyumba yake na kuishi katika msitu mkubwa. Aliishi kwa miaka mingi.


Written by: Cornelius Gulere
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: Cornelius Wekunya
Language: Lumasaaba
Level: Level 2
Source: A very tall man from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF