Back to stories list

Решение Decyzja

Written by Ursula Nafula

Illustrated by Vusi Malindi

Translated by Ania Voznaia

Language rosyjski

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


В моей деревне было много проблем. Были большие очереди к крану за водой.

Moja wioska miała wiele problemów. Staliśmy w długiej kolejce, żeby nabrać wody ze źródła.


Мы ждали еду, которую нам давали другие.

Czekaliśmy na jedzenie, które przekazywali nam inni ludzie.


Мы запирали наши дома рано из-за воров.

Musieliśmy zamykać drzwi na klucz ze względu na złodziei.


Многие дети бросали школу.

Wiele dzieci rzuciło szkołę.


Молодые девушки работали служанками в других деревнях.

Dziewczynki pracowały jako sprzątaczki w innych wioskach.


Молодые парни ходили по деревне без дела. А другие работали на чужих фермах.

Chłopcy włóczyli się po wiosce, podczas gdy inni musieli pracować w polu.


Когда дул ветер, бумага поднималась из мусора и повисала на деревьях и заборах.

Gdy wiał wiatr, papierowe śmieci zatrzymywały się na drzewach i płotach.


Люди резались об брошенные стёкла.

Ludzie kaleczyli się kawałkami potłuczonego szkła, które leżało na ziemi.


А однажды в кране пропала вода, и наши баки для воды опустели.

Pewnego dnia źródło wody wyschło i nasze pojemniki na wodę były puste.


Мой отец ходил от дома к дому и просил людей прийти на собрание деревни.

Mój ojciec chodził od domu do domu, żeby zaprosić mieszkańców wioski na spotkanie.


Люди собрались под большим деревом и стали слушать.

Ludzie zebrali się pod wielkim drzewem i słuchali.


Мой отец встал и сказал, “Мы должны вместе работать чтобы решить наши проблемы.”

Mój ojciec wstał i powiedział: „Jeżeli chcemy rozwiązać nasze problemy, musimy współpracować”.


Восьмилетний Джума, который сидел на дереве крикнул: “Я могу помочь с уборкой:”

Ośmioletnia Juma, która siedziała na pniu drzewa, krzyknęła: „Ja pomogę w sprzątaniu!”


Одна женщина сказала, “Женщины могут помочь мне растить еду.”

Jedna z kobiet powiedziała: „Kobiety mogą do mnie dołączyć i razem będziemy uprawiać żywność”.


Ещё один мужчина встал и сказал, “Мужчины выроют колодец.”

Jeden z mężczyzn wstał i oświadczył: „Mężczyźni wykopią i wybudują studnię”.


Мы все закричали в один голос “Мы должны изменить наши жизни.” С этого дня мы работали вместе чтобы решить наши проблемы.

Krzyknęliśmy jednym głosem: „Musimy zmienić nasze życie!” Od tej pory zawsze współpracujemy, aby rozwiązać nasze wspólne problemy.


Written by: Ursula Nafula
Illustrated by: Vusi Malindi
Translated by: Ania Voznaia
Language: rosyjski
Level: Level 2
Source: Decision from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF