Back to stories list

Козёл, Собака и Корова Koza, Pies i Krowa

Written by Fabian Wakholi

Illustrated by Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by Ania Voznaia

Language rosyjski

Level Level 2

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Козёл, Собака и Корова были хорошими друзьями. Однажды они поехали вместе на такси.

Koza, Pies i Krowa byli dobrymi przyjaciółmi. Pewnego dnia wybrali się na wycieczkę taksówką.


В конце поездки водитель попросил их оплатить проезд. Корова заплатила полностью.

Gdy dotarli na miejsce, kierowca poprosił o zapłatę. Krowa zapłaciła swoją część.


Собака заплатила немного больше потому что у неё не было точной суммы.

Pies zapłacił trochę więcej, bo nie miał drobnych.


Водитель собирался дать Собаке сдачу, но тут Козёл убежал и не заплатил.

Kierowca właśnie zamierzał wydać psu resztę, gdy Koza wyskoczyła z taksówki nie płacąc za przejazd.


Водитель был очень недоволен. Он уехал и не дал Собаке сдачу.

Kierowca bardzo się zdenerwował i odjechał, nie wydając Psu reszty.


Поэтому, с тех пор, Собака подбегает к машинам, чтобы посмотреть вовнутрь и найти водителя который должен ей сдачу.

Dlatego właśnie Pies do dziś biega za samochodami i zagląda do środka w poszukiwaniu kierowcy, który jest mu winien resztę pieniędzy.


Козёл убегает если слышит машину, он боится, что его арестуют за то, что он не заплатил.

Koza ucieka gdy słyszy samochód, bo boi się aresztowania za to, że nie zapłaciła za przejazd.


А корова не беспокоится, когда подъезжает машина. Корова неторопливо переходит дорогу, потому что она знает, что полностью заплатила за проезд.

Za to Krowie nie przeszkadzają nadjeżdżające samochody. Krowa nie spieszy się, gdy przechodzi przez jezdnię bo wie, że zapłaciła za przejazd co do grosza.


Written by: Fabian Wakholi
Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Translated by: Ania Voznaia
Language: rosyjski
Level: Level 2
Source: Goat, Dog and Cow from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF