Ιστορίες για την Ελλάδα

Κινέζικα - Επίπεδο 1

我喜欢看书

Επίπεδο 1

数数动物

Επίπεδο 1

感情

Επίπεδο 1

Επίπεδο 1

很饿的鳄鱼

Επίπεδο 1

校服

Επίπεδο 1

头发

Επίπεδο 1

两个

Επίπεδο 1

气象书

Επίπεδο 1

贪玩的弟弟

Επίπεδο 1

做菜

Επίπεδο 1

你在做什么?

Επίπεδο 1

我的身体

Επίπεδο 1