Ιστορίες για την Ελλάδα

Γλώσσες

Οι ακόλουθες γλώσσες περιλαμβάνονται στο σκοπό του σχεδίου «Ιστορίες για την Ελλάδα»:

Παρακαλώ σημειώστε ότι μερικές γλώσσες και εγγραφές είναι ακόμα ανολοκλήρωτες.

Αναζητούμε πάντα μεταφραστές! Αν γνωρίζετε κάποια από αυτές τις γλώσσες και επιθυμείτε να μας βοηθήσετε να μεταφράσετε ή να καταγράψετε ήχου για τις ιστορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας: globalafricanstorybook [παπάκι] gmail [τελεία] com