Nedlagre PDF
Tilbage til fortællingerne

Nozibele e i tre capelli Nozibele og de tre hårstrå

Skrevet af Tessa Welch

Illustreret af Wiehan de Jager

Oversat af Laura Pighini

Læst af Sonia Pighini

Sprog italiensk

Niveau Niveau 3

Narrate full story

Reading speed

Autoplay story


Tanto tempo fa, tre ragazze uscirono a raccogliere il legno.

For længe siden gik tre piger ud for at samle brænde.


Era un giorno molto caldo, quindi andarono al fiume a nuotare. Giocarono, si schizzarono e nuotarono nell’acqua.

Det var en varm dag, så de gik ned til floden for at bade. De legede og sprøjtede og svømmede i vandet.


Improvvisamente, realizzarono quanto fosse tardi. Si affrettarono a tornare al villaggio.

Pludselig indså de, at det var blevet sent. De skyndte sig tilbage til landsbyen.


Quando erano quasi a casa, Nozibele mise la mano intorno al suo collo. Aveva dimenticato la sua collana! “Per favore, tornate indietro con me!” Implorò le sue amiche, ma loro dissero che era troppo tardi.

Da de næsten var hjemme, rørte Nozibele ved sin hals. Hun havde glemt sin halskæde! “Vær søde at gå med mig tilbage!” bad hun sine venner. Men hendes venner sagde, at det var for sent.


Quindi Nozibele tornò al fiume da sola. Trovò la sua collana e corse a casa, ma si perse nel buio.

Så Nozibele gik tilbage til floden alene. Hun fandt sin halskæde og skyndte sig hjem. Men hun for vild i mørket.


In lontananza, vide una luce provenire da una capanna. Corse verso di essa e bussò alla porta.

I det fjerne så hun lys komme fra en hytte. Hun skyndte sig hen til den og bankede på døren.


Con sua sorpresa, un cane aprì la porta e chiese: “Che cosa vuoi?” “Mi sono persa e ho bisogno di un posto dove dormire” disse Nozibele. “Vieni dentro o ti mordo!” Disse il cane. Nozibele entrò.

Hun blev overrasket, da en hund åbnede døren og sagde: “Hvad vil du?” “Jeg er faret vild, og jeg har brug for et sted at sove,” sagde Nozibele. “Kom ind, eller jeg bider dig!” sagde hunden. Så Nozibele gik ind.


Poi il cane disse: “Cucina per me!” “Ma io non ho mai cucinato per un cane prima d’ora,” rispose lei. “Cucina o ti mordo!” Disse il cane. Così Nozibele cucinò un po’ di cibo per il cane.

Så sagde hunden: “Lav mad til mig!” “Men jeg har aldrig lavet mad til en hund før,” svarede hun. “Lav mad, eller jeg bider dig!” sagde hunden. Så Nozibele lavede noget mad til hunden.


Poi il cane disse: “Fammi il letto!” Nozibele rispose: “Non ho mai fatto un letto per un cane prima d’ora.” “Fammi il letto o ti mordo!” Disse il cane. Così Nozibele gli fece il letto.

Så sagde hunden: “Red op til mig!” Nozibele svarede: “Jeg har aldrig redt op til en hund før.” “Red op, eller jeg bider dig!” sagde hunden. Så Nozibele redte op.


Ogni giorno, Nozibele doveva cucinare e spazzare e lavare per il cane. Poi un giorno il cane disse: “Nozibele, oggi devo andare a visitare degli amici. Spazza la casa, cucina il cibo e lava le mie cose prima che torni.”

Hver dag måtte hun lave mad og feje og vaske for hunden. Så sagde hunden en dag: “Nozibele, i dag skal jeg besøge nogle venner. Fej i huset, lav mad og vask mine ting, før jeg kommer tilbage.”


Appena il cane se ne andò, Nozibele si strappò tre capelli dalla testa. Ne mise uno sotto il letto, uno dietro la porta e uno nel recinto. Poi corse a casa più veloce che poté.

Så snart hunden var gået, tog Nozibele tre hårstrå fra sit hoved. Hun lagde et hårstrå under sengen, et bag døren og et i gården. Så løb hun hjem så hurtigt, hun kunne.


Quando il cane tornò, cercò Nozibele. “Nozibele, dove sei?” gridò “Sono qui, sotto il letto.” Disse il primo capello “Sono qui, dietro la porta.” Disse il secondo capello “Sono qui, nel recinto,” disse il terzo capello.

Da hunden kom tilbage, ledte han efter Nozibele. “Nozibele, hvor er du?” råbte han. “Jeg er her, under sengen,” sagde det første hårstrå. “Jeg er her, bag døren,” sagde det andet hårstrå. “Jeg er her, i gården,” sagde det tredje hårstrå.


Il cane capì che Nozibele l’aveva fregato. Così corse al villaggio. Ma i fratelli di Nozibele lo stavano aspettando con dei grandi bastoni. Il cane scappò e non lo rividero mai più.

Da vidste hunden, at Nozibele havde snydt ham. Så han løb, og han løb hele vejen til landsbyen. Men Nozibeles brødre ventede ham med store kæppe. Hunden vendte omkring og løb væk og er ikke blevet set siden da.


Skrevet af: Tessa Welch
Illustreret af: Wiehan de Jager
Oversat af: Laura Pighini
Læst af: Sonia Pighini
Sprog: italiensk
Niveau: Niveau 3
Kilde: Nozibele and the three hairs fra African Storybook
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International licens.
Valgmuligheder
Tilbage til fortællingerne Nedlagre PDF