داستان برای افغانستان

زبان‌ها

زبان‌های زیر در حال حاضر در وبسایت داستان برای افغانستان موجود است:

لطفاً به یاد داشته باشید که بعضی از ترجمه‌ها و ثبت آواز تا هنوز تکمیل نشده است.

ما همیشه در جستجوی مترجمین استیم. اگر شما با یکی از زبان‌های بالا آشنایی کامل دارید و می‌خواهید در ترجمه و یا ثبت یک داستان با ما کمک کنید، لطفاً از طریق این ایمیل با در تماس شوید: globalafricanstorybook [at] gmail [dot] com