داستان برای افغانستان

در بارۀ ما

داستان برای افغانستان وبسایتی است برای معلمین، والدین و کسانی که می‌خواهند دو زبانی و چندزبانی را به داستان برای افغانستان مروج بسازند. در این وبسایت 40 داستان از کتاب داستان افریقا به اضافه زبان‌های فارسی و پشتو، به بسیاری از سایر زبان‌های رایج افغانستان، موجود است. این کار این زمینه را فراهم می‌سازد که امکان دارد داستانی که در مکتب به فارسی خوانده می‌شود، در خانه توسط والدین و کودکان به زبان مادری نیز خوانده ‌شود. به این ترتیب داستان برای افغانستان به کودکان کمک می‌کند تا در عین زمانی که به زبان رسمی افغانستان درس می‌خوانند، زبان مادری خود را، هم در قالب نوشتاری و هم در قالب شنیداری، تقویت کنند. افزون بر آن، نسخه‌های شنیداری این کتاب‌ها به کسانی که تازه به خواندن رو آورده اند و هم چنان کسانی که زبانی را می‌آموزند؛ رابطۀ مهمی را بین صدا و متن برقرار می‌سازد.

منابع داستان‌ها

تمام 40 داستان در وبسایت داستان برای افغانستان از کتاب داستان افریقا گرفته شده است. این نهاد یک ابتکار پیشگامانه دیجیتالی است که از سوی سازمان سایده در افریقای جنوبی راه‌اندازی گردیده است و در راستای ترویج خوانش برای کودکان فعالیت می‌کند. کتاب داستان افریقا بیشتر 700 داستان را به چندین زبان افریقایی، انگلیسی، فرانسوی و پرتگالی گردآوری کرده است. تمام این داستان‌ها دارای مجوز باز اند. این مجوز به گروه کاری داستان برای افغانستان اجازه می‌دهد که این داستان‌ها را برای افغانستان مجدداً به نشر برسانند. ما از کتاب داستان افریقا و نهاد سایده (Saide) به خاطر نشر این داستان‌ها تحت مجوز باز، ابراز سپاس می‌کنیم.

انتخاب داستان‌ها

ما از شمار صدها داستان نشر شده در داستان افریقا، 40 داستان را انتخاب کردیم تا بتوانیم مجموعه‌یی از داستان‌هایی را گرد بیاوریم که دارای طول متن مختلف بوده و بین منشاء افریقایی هر داستان و زمینه مرتبط بین‌المللی شان نیز توازن موجود باشد. در این مجموعه، داستان‌های سنتی حیوانات و نیز داستان‌های معاصر در مورد زنده‌گی شهری را می‌توانید بیابید. بعضی از داستان‌ها در مورد مسایل جدی مثل احساس مسوولیت و برابری جنسیتی اند. سایر داستان‌ها برای خنده و سرگرمی شماست. ما امیدوار هستیم که ارزش‌های جهانی بازتاب یافته در این داستان‌ها به کودکان سراسر افغانستان برسد.

ابراز امتنان

ایجاد و فعالیت داستان برای افغانستان صرف با کمک شمار زیادی از مردم، به شمول مترجمین، خوانند‌ه‌گان، ویراستاران و سایر کسانی که جزیی از روند تهیه این کتاب‌ها بوده اند، ممکن گردیده است. ما صمیمانه از همه کسانی که در این راستا وقت گذاشتند و تلاش ورزیدند، ابراز سپاس می‌کنیم.

کتاب‌خانه درخت دانش راه‌اندازی این پروژه با پشتیبانی و همکاری کتاب‌خانه درخت دانش میسر گردیده است. کتاب‌خانه درخت دانش، منابع آموزشی باز برای افغانستان تهیه و ارایه می‌کند.

ما، همچنان از پروژه داستان کانادا که مادل وبسایتی که داستان برای افغانستان بر آن بنا شده است را ایجاد کرده است؛ ابراز سپاس می‌کنیم.

آیکن‌ها توسط FontAwesome (via Fontello) و Elegant Circles تهیه گردیده است.