Những đứa trẻ bằng sáp.

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình hạnh phúc.

1

Họ chưa bao giờ cãi nhau. Những đứa trẻ trong nhà luôn giúp đỡ bố mẹ và dân làng.

2

Nhưng những đứa trẻ chưa bao giờ được cho phép lại gần lửa.

3

Chúng phải làm mọi việc vào ban đêm. Vì chúng được làm từ sáp.

4

Nhưng một trong số đám trẻ muốn được chơi đùa với mặt trời một lần trong đời.

5

Ngày nọ, chú bé không thể chịu được nữa. Anh trai cậu ráng ngăn cản.

6

Nhưng đã quá trễ! Cậu bé tan chảy dưới ánh mặt trời.

7

Những đứa trẻ rất buồn khi nhìn thấy cảnh ấy.

8

Họ lập một kế hoạch. Họ làm một chú chim từ chỗ sáp tan chảy.

9

Họ đưa chú chim ấy lên một ngọn núi cao.

10

Khi ánh mặt trời vừa ló, chú chim tung cánh bay và cất tiếng hát dưới bầu trời bình minh.

11

Những đứa trẻ bằng sáp.

Text: Southern African Folktale
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.