Tom, người bán chuối

Tom mang một mâm chuối chín.

1

Bạn ấy đi đến chợ để bán chuối.

2

Người đi chợ mua trái cây.

3

Nhưng không ai mua chuối của Tom cả. Họ thích mua trái cây phụ nữ bán hơn.

4

Người ta nói rằng: “Trong cộng đồng của chúng ta, chỉ có phụ nữ mới bán trái cây”. Người ta còn hỏi rằng: “Đàn ông gì như thế này?”

5

Nhưng Tom không bỏ cuộc. Bạn ấy rao: “Mua chuối của tôi đi! Mua chuối chín ngọt của tôi đi!”

6

Một người phụ nữ chọn một nải chuối từ mâm. Bà xem những quả chuối rất cẩn thận.

7

Người phụ nữ mua những quả chuối đó.

8

Nhiều người đến quầy. Họ mua và ăn chuối của Tom.

9

Chẳng mấy chốc, mâm chuối đã hết. Tom đến số tiền bạn đã kiếm được.

10

Sau đó, Tom mua xà bông tắm, đường, và bánh mì. Bạn để những thứ này trên mâm.

11

Tom đội cái mâm này trên đầu và đi về nhà.

12

Tom, người bán chuối

Text: Humphreys Odunga
Illustrations: Zablon Alex Nguku
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.