Cậu em trai lười biếng

Tôi thức dậy và nhóm lửa.

1

Tôi đun sôi một ít nước.

2

Tôi chẻ củi.

3

Tôi khuấy nồi.

4

Tôi lau nhà.

5

Tôi rửa chén.

6

Vì sao tôi phải làm việc chăm chỉ như thế này… trong khi em trai tôi thì chỉ bận chơi thôi?

7

Cậu em trai lười biếng

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo