Zama rất ngoan!

Em trai tôi ngủ dậy rất trễ. Tôi ngủ dậy sớm, bởi vì tôi ngoan!

1

Tôi là người mở cửa đón ánh mặt trời.

2

Mẹ nói, "Con là ngôi sao buổi sáng của mẹ."

3

Tôi tự tắm mà không cần ai giúp.

4

Tôi có thể chịu được nước lạnh và xà bông màu xanh có mùi.

5

Mẹ nhắc, "Đừng quên đánh răng nhé." Tôi nói, "Con thì không bao giờ."

6

Sau khi rửa ráy, tôi chào ông và dì, và chúc họ có một ngày tốt lành.

7

Sau đó, tôi tự mặc quần áo. Tôi nói, "Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn rồi."

8

Tôi có thể xài nút áo và cột giày.

9

Và tôi bảo đảm là em trai tôi biết hết tin tức trong trường.

10

Mỗi ngày trong lớp, tôi đều cố gắng hết sức.

11

Mỗi ngày tôi đều làm những điều tốt này. Nhưng điều mà tôi thích nhất là chơi!

12

Zama rất ngoan!

Text: Michael Oguttu
Illustrations: Vusi Malindi
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.