Nấu ăn

Tôi gọt vỏ khoai tây.

1

Tôi cắt bắp cải.

2

Tôi bào cà rốt.

3

Tôi rửa đậu.

4

Tôi cắt bí đỏ.

5

Tôi cắt nhỏ rau chân vịt.

6

Mẹ tôi băm hành củ.

7

Hành băm làm tôi muốn khóc.

8

Nấu ăn

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Kathy Arbuckle
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo