Nozibele và 3 sợi tóc

Ngày xửa ngày xưa, có ba cô gái vào rừng nhặt củi.

1

Hôm ấy trời rất nóng, nên họ xuống tắm sông. Họ vui đùa và tạt nước lẫn nhau.

2

Họ chợt nhận ra trời đã tối và vội vã về làng.

3

Khi họ gần về tới nơi, Nozibele sờ tay vào cổ và phát hiện cô đã quên chiếc vòng cổ ở sông. "Làm ơn hãy về với tôi!", cô nài nỉ bạn cô. Nhưng bạn cô bảo trời đã quá tối rồi.

4

Nozibele bèn đi lấy lại chiếc vòng một mình. Nhưng cô bị lạc trong bóng tối.

5

Ở đằng xa, cô nhìn thấy ánh đèn leo lắt từ một căn chòi. Cô vội tiến tới căn chòi và gõ cửa.

6

Thật bất ngờ, người mở cửa là một con chó. Nó hỏi "Cô muốn gì?". "Tôi bị lạc và cần một chỗ ngủ". Chú chó đáp "Vào đi, không ta sẽ cắn cô!". Thế là Nozibele đi vào nhà.

7

Con chó bắt cô nấu ăn cho nó. Nozibele trả lời "Nhưng tôi chưa bao giờ nấu cho chó cả". "Nấu đi, không ta sẽ cắn ngươi." Thế là cô đành nấu cho nó ăn.

8

Rồi con chó bảo "Dọn giường cho ta!" Nozibele trả lời "Nhưng tôi chưa bao giờ dọn giường cho chó cả." "Dọn đi, không ta sẽ cắn ngươi." Thế là cô cũng đành dọn giường cho nó.

9

Mỗi ngày cô phải nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ cho nó. Rồi một hôm, con chó bảo "Nozibele, hôm nay ta sẽ thăm vài người bạn. Qúet nhà, nấu ăn và giặt giũ cho ta trước khi ta về tới nhà."

10

Khi con chó vừa rời khỏi nhà, cô lập tức lấy ba sợi tóc và bỏ một sợi dưới giường, một sợi sau cửa, và một sợi vào hàng rào chắn. Rồi cô bỏ chạy về nhà.

11

Khi con chó về nhà, nó đi tìm Nozibele. "Nozibele, ngươi ở đâu?". "Tôi đây, dưới giường", sợi tóc đầu tiên bảo. "Tôi đây, sau cánh cửa", sợi thứ hai trả lời. "Tôi đây, ở hàng rào", sợi thứ ba trả lời.

12

Khi con chó biết Nozibele lừa nó, nó chạy vào làng. Nhưng anh trai Nozibele đã chờ sẵn với gậy gộc. Con chó đành quay lưng bỏ chạy, và chúng ta không bao giờ thấy nó nữa.

13

Nozibele và 3 sợi tóc

Text: Tessa Welch
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.