Những cảm xúc

Tim tôi chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

1

Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi những câu chuyện đêm khuya của bà nội.

2

Tôi tha hồ nghịch ngợm khi chơi với bạn tôi.

3

Tôi cảm thấy buồn khi biết bố vất vả vì vấn đề tài chính.

4

Và tôi cảm thấy được yêu thương trong vòng tay mẹ.

5

Những cảm xúc

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Kathy Arbuckle
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo