Quyết định

Làng tôi có rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải xếp hàng dài để lấy nước từ cái vói duy nhất trong làng.

1

Chúng toi phải chờ được ăn cơm từ thiện.

2

Chúng tôi phải khóa cửa sớm để chống trộm.

3

Nhiều đứa trẻ phải bỏ học.

4

Những cô bé gái phải làm thuê cho làng khác.

5

Những cậu bé phải đi cày thuê trong làng và ở các làng bên.

6

Khi gió thổi, rác giấy bay khắp nơi, trên cành cây và cả trên hàng rào.

7

Đôi khi chúng tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào chân.

8

Cho đến một ngày nọ, vòi nước khô cạn.

9

Bố tôi gõ cửa từng nhà để kêu gọi họp làng.

10

Mọi người tụ tập dưới bóng cây lớn và lắng nghe.

11

Bố tôi đứng dậy và nói "Chúng ta cần chung sức giải quyết những vấn đề này."

12

Cậu bé tám tuổi tên Juma rõng rạc "Con sẽ giúp dọn rác."

13

Một người phụ nữ bảo "Chúng tôi sẽ góp sức trồng trọt."

14

Một người đàn ông khác bảo "Những người đàn ông có thể đào một cái giếng."

15

Mọi người đều đồng thanh "Chúng ta phải thay đổi cuộc sống này". Từ hôm đó, chúng tôi cùng chung tay giải quyết những khó khăn trong làng.

16

Quyết định

Text: Ursula Nafula
Illustrations: Vusi Malindi
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.