Dê, Chó, và Bò

Dê, Chó, và Bò là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, họ bắt đầu một chuyến hành trình bằng tắc-xi.

1

Khi họ kết thúc chuyến hành trình, bác tài xế bảo họ trả tiền phí. Bò trả tiền phí.

2

Chó trả nhiều hơn một tí, vì bạn ấy không có đúng số tiền phải trả.

3

Bác tài xế chuẩn bị trả tiền thừa cho Chó thì Dê chạy đi mất mà không trả tiền gì cả.

4

Bác tài xế rất bực mình. Bác ấy bèn chạy đi mà không trả lại tiền thừa cho Chó.

5

Đó là lí do vì sao đến tận ngày nay, Chó hay chạy theo xe và luôn nhìn vào trong để tìm bác tài xế vẫn nợ tiền thừa của bạn.

6

Dê thì chạy mất khi nghe tiếng xe. Bạn ấy sợ là sẽ bị bắt vì không trả tiền phí.

7

Còn Bò thì chẳng bận tâm gì khi xe chạy đến. Bò cứ thủng thẳng băng qua đường vì bạn ấy biết là bạn đã trả đủ tiền phí rồi.

8

Dê, Chó, và Bò

Text: Fabian Wakholi
Illustrations: Marleen Visser
Translation: Phuong Nguyen
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.