Đồ đi học

Cái váy này quá dài.

1

Cái áo này quá rộng.

2

Cái cặp thì quá to.

3

Cái thắt lưng thì...

4

Cái nón lại quá nhỏ.

5

Đôi vớ thì ngắn.

6

Nhưng đôi giày này mới toanh.

7

Và nó vừa khít!

8

Đồ đi học

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Nana Trang
Language: Vietnamese

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo