Tingi ve inekler

Tingi büyükannesiyle yaşıyormuş.

1

Onunla beraber ineklere bakıyor, onlara göz kulak oluyormuş.

2

Bir gün askerler gelmiş.

3

İnekleri alıp götürmüşler.

4

Tingi ve büyükannesi kaçıp saklanmışlar.

5

Geceye kadar ormanda saklanmışlar.

6

Sonra askerler geri gelmiş.

7

Büyükannesi Tingi'yi yaprakların altına saklamış.

8

Askerlerden biri ayağını tam onun üstüne basmış, ama o hiç kımıldamamış.

9

Tehlike geçtiğinde, Tingi ve büyükannesi tekrar ortaya çıkmışlar.

10

Yavaşça, dikkatle ve sessizce evlerine doğru hareket etmişler.

11

Tingi ve inekler

Text: Ingrid Schechter
Illustrations: Ingrid Schechter
Translation: Leyla Tekül
Language: Turkish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.