Nozibele ve üç saç teli

Çok uzun zaman önce, üç kız arkadaş odun toplamaya gitmişler.

1

Hava çok sıcak olduğu için dereye girip serinlemek istemişler. Suyun içinde oyunlar oynayıp yüzmüşler.

2

Sonra bir anda geç kaldıklarını fark edip köye doğru koşmaya başlamışlar.

3

Tam köye yaklaştıklarında Nozibele elini ensesine götürmüş. Boynundaki kolyesi yerinde yokmuş! Arkadaşlarına "Lütfen benimle geri dönün!" diye yalvarmış. Ama onlar zaten çok geç kaldıklarını söylemişler.

4

Böylece Nozibele dereye tek başına geri dönmüş. Kolyesini bulmuş ve eve doğru koşmaya başlamış. Ancak hava karardığından, yolunu kaybetmiş.

5

Uzakta bir kulübenin ışıklarını görmüş. Hemen oraya gidip kapıyı çalmış.

6

Kapıyı bir köpek açınca çok şaşırmış. "Ne istiyorsun?" demiş köpek. Nozibele de "Evimin yolunu kaybettim, kalacak yere ihtiyacım var," demiş. Köpek "İçeri gel yoksa seni ısırırım!" deyince, Nozibele içeri girmiş.

7

Köpek "Bana yemek pişir!" demiş. "Ama ben hiç bir köpeğe yemek yapmadım ki," demiş Nozibele. "Yap yoksa ısırırım!" demiş köpek. Nozibele de köpeğe biraz yemek pişirmiş.

8

Köpek sonra "Yatağımı hazırla!" demiş. Nozibele "Ama ben hiç köpeğe yatak hazırlamadım," demiş. Köpek gene "Yap yoksa ısırırım!" demiş. Ve Nozibele yatağı hazırlamış.

9

Böylece Nozibele her gün köpeğin yemek ve temizlik işlerini yapmaya başlamış. Sonra birgün köpek, "Nozibele, bugün bir kaç arkadaşımı ziyaret edeceğim. Ben gelene kadar, evi temizle, yemek pişir ve çamaşırlarımı yıka," demiş.

10

Nozibele köpek gider gitmez saçından üç tel koparmış. Birini yatağın altına, birini kapının arkasına, birini de ağıla bırakmış. Sonra da olanca hızıyla evine doğru koşmaya başlamış.

11

Köpek geri geldiğinde Nozibele'yi aramış. "Nozibele neredesin?" diye bağırmaya başlamış. Yatağın altındaki saç "Buradayım yatağın altında," demiş. İkinci saç, "Buradayım, kapının arkasında," demiş. Üçüncü saç da, "Buradayım, ağılda," diye seslenmiş.

12

O zaman köpek Nozibele'nin kendisini kandırdığını anlamış ve hemen evden fırlayıp köye kadar koşmuş. Ancak köyde Nozibele'nin ağabeyleri, ellerinde kocaman sopalarla bekliyorlarmış. Bunu gören köpek hemen dönüp oradan hızla uzaklaşmış ve onu bir daha gören olmamış.

13

Nozibele ve üç saç teli

Text: Tessa Welch
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Leyla Tekül
Language: Turkish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.