Karar

Benim köyümün bir sürü problemi vardı. Bir musluktan su doldurmak için uzun bir kuyruk oluştururduk.

1

Diğerleri tarafından bağışlanan yiyecek için beklerdik.

2

Hırsızlardan dolayı evlerimizi erkenden kilitlerdik.

3

Bir sürü çocuk okuldan ayrılırdı.

4

Genç kızlar diğer köylerde hizmetçi olarak çalışırdı.

5

Diğerleri, insanların çiftliklerinde çalışırlarken, genç oğlanlar köyde aylak aylak dolaşırlardı.

6

Rüzgar estiğinde atık kağıtlar ağaçlara ve çitlere takılırdı.

7

İnsanlar dikkatsizce atılan kırık camlar yüzünden bir yerlerini keserlerdi.

8

Ardından bir gün, musluk kurudu ve bizim kaplarımız boştu.

9

Babam evden eve dolaşarak insanları köy toplantısına katılmaları için çağırdı.

10

İnsanlar büyük bir ağacın altında toplandılar ve dinlediler.

11

Babam ayağa kalktı ve dedi ki "Problemlerimizi çözmek için birlikte çalışmalıyız."

12

Sekiz yaşındaki Juma, bir ağacın dalında oturarak bağırdı, "Ben temizleme de yardım edebilirim."

13

Bir kadın dedi ki "Kadınlar yiyecek yetiştirme de bana katılabilirler."

14

Başka bir adam kalktı ve dedi ki, "Erkekler kuyu açacaklar."

15

Hepimiz bir ağızdan bağırdık, "Hayatlarımızı değiştirmek zorundayız." O günden itibaren problemlerimizi çözmek için hep birlikte çalıştık.

16

Karar

Text: Ursula Nafula
Illustrations: Vusi Malindi
Translation: Nahide Büşra Ertekin
Language: Turkish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.