Pagbibilang ng mga Hayop

Isang elepante ang iinom ng tubig.

1

Dalawang dyirap ang iinom ng tubig.

2

Tatlong kalabaw at apat na ibon ang iinom ng tubig.

3

Limang impala at anim na baboy-ramo ang papunta sa tubig.

4

Pitong zebra ang tumatakbo papunta sa tubig.

5

Walong palaka at siyam na isda ang lumalangoy sa tubig.

6

Isang leon ang umatungal. Gusto rin niyang uminom ng tubig. Sino ang takot sa leon?

7

Isang elepante ang umiinom kasama ng leon.

8

Pagbibilang ng mga Hayop

Text: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrations: Rob Owen
Translation: La Trinidad Mina
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.