Awit ni Sakima

Nakatira si Sakima sa lupa ng pag-aari ng isang mayaman, kasama ang mga magulang at apat na taong gulang na kapatid.

1

Nagkasakit si Sakima noong siya ay tatlong taong gulang at mula noon ay naging bulag siya.

2

Maraming nagagawa si Sakima na hindi kayang gawin ng ibang anim na taong gulang bata. Kaya niyang makipagtalakayan sa mga nakakatanda tungkol sa mga mabibigat na bagay.

3

Namamasukan ang mga magulang ni Sakima sa bahay ng mayaman. Maaga silang umaalis at gabi na sila nakakauwi. Naiiwan si Sakima sa kanyang kapatid na babae.

4

Mahilig kumanta si Sakima. Kaya isang araw, natanong ng ina, "Saan galing ang mga awit na ito, Sakima?"

5

"Kusa na lang po silang dumarating, 'Nay. Naririnig ko sila sa isip ko kaya kinakanta ko," sagot ni Sakima.

6

Gustong gusto ni Sakima kumanta, lalo na pag gutom ang kanyang kapatid. Nakikinig ito nang mabuti at sumasayaw sa tunog ng kantang kayang pumawi ng gutom.

7

"Kanta ka uli, Kuya Sakima," sabi ng kapatid. At kakanta si Sakima ng paulit-ulit.

8

Isang gabi, tahimik ang kanyang mga magulang. Naramdaman agad ni Sakima na may problema.

9

"Ano po ang nangyari, 'Tay, 'Nay?" tanong ni Sakima. Nalaman niya na nawawala ang anak ng mayamang amo ng magulang. Labis ang lungkot nito.

10

"Siguro sasaya siya kung kakanta ako," sabi ni Sakima. "Hindi ka makakatulong. Napakayaman niya. Isa ka lang bulag. Ano sa palagay mo magagawa mo?" sabi ng mga magulang.

11

Hindi sumuko si Sakima. Pinagtanggol din siya ng kapatid, "Nawawala ang gutom ko pag kumakanta si Kuya. Baka naman matulungan din niya ang taong mayaman."

12

Kinaumagahan, inakay si Sakima ng kanyang kapatid papunta sa bahay ng mayaman.

13

Tumayo siya sa ilalim ng bintana at nagsimulang kumanta. Unti-unting dumungaw ang mayaman.

14

Tumigil ang mga trabahador sa kanilang ginagawa. Sabi ng isa, "Wala pang nakakatulong sa amo natin. Akala ba ng bulag na ito na may magagawa siya?"

15

Natapos ni Sakima ang isang awit at balak na sana niyang umalis. Hinabol siya ng mayaman, “Pasuyo naman, umawit ka pa uli.”

16

Biglang dumating ang dalawang lalaki na may dalang stretcher. Natagpuan nila ang anak ng mayaman, na iniwan lang sa daan matapos bugbugin.

17

Natuwa ang mayaman nang makitang buhay ang anak. Binigyan niya ng gantimpala si Sakima. Dinala niya ang anak sa ospital para ipagamot. At dinala rin niya si Sakima para magpa-opera ng mata.

18

Awit ni Sakima

Text: Ursula Nafula
Illustrations: Peris Wachuka
Translation: Arlene Avila
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.