Si bunsong tamad

Gumigising ako para gumawa ng apoy.

1

Nagpapakulo ako ng tubig.

2

Nagsisibak ako ng kahoy na panggatong.

3

Hinahalo ko ang lutuan.

4

Nagwawalis ako.

5

Naghuhugas ako ng pinggan.

6

Bakit ako nagtatrabaho ng husto... samantalang abala lamang sa paglalaro ang kapatid ko?

7

Si bunsong tamad

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo