Buhok

Maikli ang buhok ni Thuli.

1

Mahaba naman ang buhok ni Anna.

2

Si Cathy ang may pinakamahabang buhok sa kanila.

3

Nagtirintas ng buhok si Zama.

4

At may balbas si Baba.

5

Nagsuklay lang si Zanele.

6

Nagpagupit naman si Thabo.

7

Pero nagpakalbo talaga si Thimba.

8

Buhok

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Bronwen Heath
Translation: Arlene Avila
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo