Pagbibilang

Isang elepante ang iinom ng tubig.

1

Dalawang dyirap ang iinom ng tubig.

2

Mayroong tatlong kalabaw at apat na ibon. Lahat sila ay iinom ng tubig.

3

Limang impala at anim na baboy-damo ang iinom ng tubig.

4

Pitong palaka at walong isda ang nasa tubig.

5

Siyam na zebra ang iinom ng tubig.

6

Dumating ang isang leon para uminom ng tubig.

7

Sino sa kanila ang matapang na magpapatutuloy sa pag-inom ng tubig?

8

Pagbibilang

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Gay Galsworthy
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo