Mga Damdamin

Maraming nararamdaman ang puso ko.

1

Nakararamdam ako ng kasiyahan kapag kinukuwentuhan kami ni Lola sa gabi.

2

Nakararamdam ako ng katatawanan kapag nakikipaglaro ako sa kaibigan ko.

3

Nakararamdam ako ng kalungkutan kapag sinasabi ni Tatay na wala siyang pera.

4

Nakararamdam ako ng pagmamahal kapag niyayakap ako ni Nanay.

5

Mga Damdamin

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Kathy Arbuckle
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo