Nasaan ang pusa ko?

Nasaan ang pusa ko?

1

Nasa ilalim ba ng kama?

2

Nasa ibabaw ba ng cabinet?

3

Nasa likod ba ng sofa?

4

Nasa tabi ba ng basurahan?

5

Nasa loob ba ng basket?

6

O sa labas ng bahay?

7

Andito lang pala!

8

Nasaan ang pusa ko?

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Bronwen Heath
Translation: Arlene Avila
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo