Ano isusuot ko sa iskul?

Mahaba ang damit na ito.

1

Maluwag naman ang jersey.

2

Malaki ang bag na ito.

3

Ang belt ay...

4

Maliit ang sombrero na ito.

5

Bitin naman ang medyas.

6

Buti na lang bago ang sapatos ko.

7

...kasyang-kasya.

8

Ano isusuot ko sa iskul?

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrations: Mlungisi Dlamini
Translation: Arlene Avila
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo