Ang mamang napakatangkad

Masyadong maiksi ang asarol niya.

1

Masyadong mababa ang pintuan niya.

2

Masyadong maiksi ang tulugan niya.

3

Masyadong maiksi ang bisikleta niya.

4

Masyadong matangkad ang mamang ito!

5

Gumawa siya ng napakahabang hawakan para sa asarol niya.

6

Gumawa siya ng napakataas na pintuan.

7

Gumawa siya ng napakahabang tulugan.

8

Bumili siya ng napakataas na bisikleta.

9

Umupo siya sa napakataas na upuan. Kumain siya gamit ang napakahabang tinidor.

10

Iniwanan niya ang kanyang bahay at namuhay sa isang napakalawak na gubat. Namuhay siya ng napakaraming taon.

11

Ang mamang napakatangkad

Text: Cornelius Gulere
Illustrations: Catherine Groenewald
Translation: Karla Comanda
Language: Tagalog

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.