Akatope

Det var en gång en gammal dam som alltid hade velat ett barn.

1

Hon tog den bästa lerjord hon kunde hitta och började skapa en flicka.

2

Flickan som var gjord av lera var en riktig människaflicka.

3

Den gamla damen var mycket glad. Hon kallade flickan Akatope. Hon var mycket förtjust i Akatope.

4

Akatope varnades av sin gamla mor att hon inte fick komma ut ur hyddan, men hon lyssnade inte. Varje gång hennes mor inte var medveten om det, smög Akatope ut för att leka med de andra barnen.

5

En dag när Akatope var ute och lekte med de andra barnen, började det regna kraftigt.

6

De andra barnen sprang till sina hyddor, men när Akatope sprang till sin, började hennes ben att upplösas. Hon böjde sig ner bland buskarna.

7

De andra barnen berättade sina föräldrar vad som hade hänt med Akapope. De var upprörda och chockade.

8

När den gamla damen hörde vad som hade drabbat hennes barn, grät hon i flera dagar. Byborna beslutade att ta med en annan liten flicka som hade blivit föräldralös för att ta Akatopes plats.

9

Men det var inte nödvändigt. En stor överraskning väntade den gamla damen!

10

Några dagar efter att den föräldralösa flickan hade välkomnats i den gamla damens hem, knackade på dörren.

11

"Vem kan det vara," undrade den gamla damen. När hon öppnade dörren hon var utom sig av sinnesrörelse.

12

Akatope hade kommit hem. Men hon var trött och sjuk.

13

Akatopes gamla mor sålde allt hon ägde. Hon använde pengarna till att behandla Akatope. Akatope växte upp till att bli den vackraste flickan i byn.

14

Akatope

Text: Alice Kapolondo
Illustrationer: Catherine Groenewald, Microsoft Clip Art och Wiehan de Jager
Översättning: Espen Stranger-Johannessen
Språk: svenska

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.