Den hungriga krokodilen

Det var en gång en mycket hungrig krokodil.

1

Han sökte efter mat långsamt och tyst.

Och så ...

2

Pang! Krokodilen slår till!

3

Efteråt är han inte längre hungrig, och han är nöjd.

4

Tills han blir hungrig igen.

5

Den hungriga krokodilen

Text: Christian G.
Illustrationer: Wiehan de Jager
Översättning: Espen Stranger-Johannessen
Språk: svenska

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.