Var är min katt?

Var är min katt?

1

Är den under sängen?

2

Är den ovanpå skåpet?

3

Är den bak soffan?

4

Är den bredvid soptunnan?

5

Är den i korgen?

6

Är den utanför huset?

7

Här är den!

8

Var är min katt?

Text: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrationer: Bronwen Heath, Anonymous
Översättning: Espen Stranger-Johannessen
Språk: svenska

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo