Kara

Pewnego dnia, mama przyniosła mnóstwo owoców.

1

„Kiedy możemy zjeść te owoce?” – pytamy. „Będziemy jeść owoce wieczorem” – odpowiada mama.

2

Mój brat Rahim jest łakomy, więc próbuje każdego owocu. Je dużo owoców.

3

„Spójrz co zrobił Rahim!” – krzyczy mój młodszy braciszek. „Rahim jest niegrzeczny i samolubny” – przyznaję.

4

Mama jest zła na Rahima.

5

My też jesteśmy źli na Rahima, ale Rahim nie okazuje skruchy.

6

„Czy nie ukarzesz Rahima?” – pyta mój młodszy braciszek.

7

„Rahim, już niedługo spotka Cię kara” – ostrzega go mama.

8

Rahim zaczyna źle się czuć.

9

„Bardzo boli mnie brzuch” – szepcze Rahim.

10

Mama przewidziała to wcześniej. Teraz owoce wymierzają karę Rahimowi!

11

Rahim postanawia nas przeprosić. „Już nigdy nie będę taki samolubny” – obiecuje. Wszyscy mu wierzymy.

12

Kara

Text: Adelheid Marie Bwire
Illustrations: Melany Pietersen
Translation: Aleksandra Migorska
Language: Polish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.