Dzieci z wosku

Dawno, dawno temu, żyła sobie szczęśliwa rodzina.

1

Nigdy się nie kłócili. Pomagali swoim rodzicom w domu i w polu.

2

Nie wolno im było jednak zbliżać się do ognia.

3

Byli zrobieni z wosku, więc musieli wykonywać wszystkie prace w nocy.

4

Mimo to, jeden z chłopców bardzo pragnął wyjść na zewnątrz w ciągu dnia.

5

Pewnego dnia, pragnienie było zbyt silne. Jego bracia ostrzegali go…

6

Niestety było już za późno! Chłopiec stopił się w gorącym słońcu.

7

Dzieci z wosku były bardzo poruszone tym, co stało się z ich bratem.

8

Postanowili, że ze stopionego wosku ulepią ptaka.

9

Zabrali brata-ptaka, wysoko, na sam szczyt góry.

10

Gdy wzeszło słońce, ptak odleciał ćwierkając w porannym świetle.

11

Dzieci z wosku

Text: Southern African Folktale
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Aleksandra Migorska
Language: Polish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.