Liczymy zwierzęta

Jeden słoń będzie pić wodę.

1

Dwie żyrafy będą pić wodę.

2

Trzy bawoły i cztery ptaki również będą pić wodę.

3

Pięć antylop i sześć guźców podchodzi do wodopoju.

4

Siedem zebr biegnie to wodopoju.

5

Osiem żab i dziewięć ryb pływa w wodzie.

6

Jeden lew ryczy. On również chce napić się wody. Kto się boi lwa?

7

Jeden słoń i lew piją razem wodę.

8

Liczymy zwierzęta

Text: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrations: Rob Owen
Translation: Aleksandra Migorska
Language: Polish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.