Głodny krokodyl

Był sobie bardzo głodny krokodyl.

1

Szukał jedzenia powoli i po cichu. Gdy nagle...

2

MACH!!! Krokodyl atakuje!

3

Teraz nie jest już głodny. Jest szczęśliwy.

4

Aż do następnego razu, gdy znów zgłodnieje.

5

Głodny krokodyl

Text: Christian G.
Illustrations: Wiehan de Jager
Translation: Aleksandra Migorska
Language: Polish

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.