ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ

ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1

ਕੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਮਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। "ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

2

ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟਬਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਨਿਰਾਸ ਸੀ।

3

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਸੀ। ਕੋਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।

4

ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਕੋਚ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5

ਮੈਚ ਕਠਨ ਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

6

ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

7

ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਪਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।

8

ਐਂਨਡਿਸਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ

Text: Eden Daniels
Illustrations: Eden Daniels
Translation: Anu Gill
Language: Punjabi

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo