Tingi og kyrne

Tingi budde saman med bestemor si.

1

Han brukte å passa på kyrne med henne.

2

Ein dag kom soldatane.

3

Dei tok kyrne.

4

Tingi og bestemor hans sprang og gøymde seg.

5

Dei gøymde seg i skogen til natta kom.

6

Då kom soldatane tilbake.

7

Bestemor gøymde Tingi under blada.

8

Ein av soldatane sat foten rett på han, men han sa ikkje eit ord.

9

Då det var trygt, kom Tingi og bestemor hans ut.

10

Dei sneik seg stille heim.

11

Tingi og kyrne

Tekst: Ingrid Schechter
Illustrasjonar: Ingrid Schechter
Omsetjing: Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
Språk: nynorsk

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.