Den svoltne krokodilla

Det var ein gong ei veldig svolten krokodille.

1

Ho leitte etter mat sakte og lydlaust. Og så ...

2

Pang! Krokodilla slår til!

3

Etterpå er ho ikkje svolten lenger, og ho er nøgd.

4

Til ho vert svolten att.

5

Den svoltne krokodilla

Tekst: Christian G.
Illustrasjonar: Wiehan de Jager
Omsetjing: Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
Språk: nynorsk

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.