Eg likar å lesa

Eg likar å lesa.

1

Kven kan eg lesa for?

2

Syster mi søv.

3

Kven kan eg lesa for?

4

Mamma og bestemor har ikkje tid.

5

Kven kan eg lesa for?

6

Pappa og bestefar har ikkje tid.

7

Kven kan eg lesa for? Eg kan lesa for meg sjølv!

8

Eg likar å lesa

Tekst: Letta Machoga
Illustrasjonar: Wiehan de Jager
Omsetjing: Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand
Språk: nynorsk

This story is brought to you by the Global African Storybook Project, an effort to translate the stories of the African Storybook Project into all the languages of the world.

You can view the original story on the ASP website here

Global ASP logo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.